Giấy ăn rút calla
Giấy lau tay Calla

SẢN phẩm thông dụng

Giấy cho Tòa nhà Văn phòng – Khu Công Nghiệp

Giấy cho Khách sạn – Nhà hàng – Canteen (HORECA)