• Free ship với đơn hàng 1tr
  • Giảm giá 10% nếu khách hàng đặt đơn hàng lần đầu tại website + page Giấy Calla